Offshore Kinetics

VERDIER

Innovasjon:
Offshore Kinetics løser teknologiske utfordringer innenfor vindenergi ved å kombinere egen unik erfaring med nytenkning.

Sikkerhet:
Offshore Kinetics tilstreber sikkerhet i produksjons- og driftsfase, og som egenskap i produkter og operasjoner.

Miljø:
Offshore Kinetics utvikler ny teknologi for effektiv utnyttelse av fornybar energi og bidrar derved til en grønnere fremtid.

Kostnadseffektivitet:
Offshore Kinetics reduserer kostnadene innen vindkraft ved å gi mer energi pr. investert krone.

Photo: Solberg Production / Statoil